Situace ohledně COVID-19

AKTUALIZOVÁNO – 18.5.2020, 18:00

SK Slavia Praha – pozemní hokej je již v téměř plném tréninkovém procesu! Je ovšem nutné důsledně dodržovat nařízení vlády – 

  • na hřišti se smí pohybovat najednou max 100 osob (hráči, trenéři, ostatní členové týmů)
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry (to neznamená vzdálenost mezi samotnými hráči, ale v podstatě zákaz vstupu jejich doprovodu do areálu SKS)
  • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit roušku
  • na hřišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčnímprostředkem na dezinfekci rukou
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

 

Výbor SKS

Start a Conversation