logo SK Slavia Praha - pozemní hokej

Informace o pojištění

Náš klub uzavřel pojištění všech dětí, našich členů, do 17 let se společností Kooperativa.

Výše pojistného plnění:

a)      Za smrt následkem úrazu – ve výši 20.00 Kč

b)      Za trvalé následky úrazu – podle rozsahu z pojistné částky 350.000 Kč

c)       Za tělesné poškození způsobené úrazem – podle rozsahu z pojistné částky 35.000 Kč

 

Kompletní znění pojistné smlouvy je k dispozici zde.

Dále jsou všichni naši členové pojištění přes Český olympijský výbor u VZP. Veškeré detaily o tomto pojištění najdete na webu: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html

Start a Conversation