logo SK Slavia Praha - pozemní hokej

Pozvánka na shromáždění klubu dne 1.12.2014 v 18.30

Zveme všechny členy na shromáždění klubu. Pozvánka je níže.

Na shromáždění se bude projednávat i přechod našeho občanského sdružení na právní formu „spolku“. Návrh nových stanov je možno prohlédnout zde.

– Vladimír Poludvorný

 


 

P O Z V Á N K A

 

Výbor SK Slavia Praha – pozemní hokej svolává shromáždění klubu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, které se koná

 

v pondělí 1. PROSINCE 2014 v 18.30 hodin

 

v salonku Mirka Huptycha, areál pozemního hokeje, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice.

 

Prezentace členů a hostů od 18.00 hodin.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba návrhové komise, volební komise a mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti sportovního sdružení občanů SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ za rok 2013
 6. Zpráva o hospodaření sportovního sdružení občanů SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ za rok 2013
 7. Projednání přechodu sportovního sdružení občanů SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ z právní formy občanského sdružení na právní formu spolek a schválení Stanov spolku SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, z.s.
 8. Diskuse
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
 11. Závěr

Účastníky shromáždění s hlasovacím právem jsou podle Stanov občanského sdružení SK SLAVIA Praha – POZEMNÍ HOKEJ členové, kteří k termínu shromáždění dosáhli věku 18 let, dále členové do věku 18 let (bez hlasovacího práva) a pozvaní hosté.

Ing. Jiří Huptych v.r.                                                                                                               

předseda

SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ

Start a Conversation