SKS pozemní hokej logo

Pozvánka na valnou hromadu

Výbor SK Slavia Praha – pozemní hokej svolává shromáždění klubu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, které se koná

v pondělí 23. listopadu 2015 v 18.00hod

v salonku Mirka Huptycha, areál pozemního hokeje, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice

Prezentace členů a hostů od 17.30 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba návrhové komise, volební komise a mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti spolku SK SLAVIA PRAHA –POZEMNÍ HOKEJ za rok 2014
 6. Zpráva o hospodaření spolku SK SLAVIA PRAHA-POZEMNÍ HOKEJ za rok 2014
 7. Diskuse
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Volba výboru SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ
 10. Zpráva volební komise
 11. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
 12. Závěr

Účastníky shromáždění s hlasovacím právem jsou podle Stanov spolku SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ členové, kteří v termínu shromáždění dosáhli věku 18 let, dále členové do věku 18 let (bez hlasovacího práva) a pozvaní hosté.

Níže naleznete ke stažení jak pozvánku a jednací řád, tak i přihlášku kandidáta do výboru spolku. Tu musí každý kandidát osobně podepsat a přinést na shromáždění popř. dodat předem na sekretariát spolku.

Pozvánka na shromáždění klubu

Přihláška kandidáta do výboru

Jednací řád shromáždění 23.11.2015

Volební řád

Kandidáti do výboru SKS ke dni 21.11.2015, řazeno abecedně

Babická Helena
Babická Martina
Brabec Milan
Derbal Lukáš
Hanus Martin
Huptych Jiří ing.
Krábek Jakub
Krábková Martina
Ludvík Miroslav
Procházka Tomáš
Vacek David ing.
Wagner Tomáš
Žežulková Eliška

Start a Conversation