Spotovní kroužky pozemního hokeje na základních školách v Praze 10 pod patronací SK Slavia Praha

ZŠ Eden

Kroužek v Edenu funguje již čtvrtým rokem. Za tuto dobu,ač se to může zdát jako nemožné, a vzhledem k tomu, že se jedná o sportovní školu a většina dětí provozuje nějaký ten sport (převážně fotbal a lední hokej), se nám podařilo získat pro náš klub 15 dětí. Potěšující je fakt, že se jedná o děti velice talentované, díky tomu je práce s nimi, pro nás trenéry, zábavou a radostí.

Počet dětí v přípravce Slavie chlapců čítá dnes 22 hráčů a z toho je 15 ze zdejší školy a kroužku. Je to stav pro nás více než potěšující.

Trenéři: František Stránský

Tomáš Babický

 

ZŠ V Rybníčkách

První kroužek v ZŠ Rybníčky byl otevřen v září loňského roku. Přihlásilo se nám celkem 35 dětí, které jsme rozdělili do dvou skupin. Pro každou z nich máme k dispozici 1 tréninkovou hodinu týdně. Jediné co nás trápí jsou malé rozměry tělocvičny, ve kterých jsme velmi omezeni při výběru hokejových cvičení. Ale i přes tuto skutečnost je naší snahou zaujmout kluky a holky natolik, aby hráli hokej nejen v zájmovém kroužku na ZŠ, ale aby si našli cestu i do našich přípravek. Naší snahou je zaujmout i jejich rodiče, které jsme pozvali na ukázkový trénink.  Sami si vyzkoušeli hokejové techniky v praxi, zodpovídali jsme jejich dotazy týkající se fungování mládežnického hokeje u nás na Slavii s tím, že máme dveře otevřené pro všechny nové zájemce o náš sport. Dosud začalo navštěvovat náš oddíl 5 děvčat a 1 chlapec, s tím, že od září mají zájem začít s hokejem další děti.

 

Trenéři:Martina Krábková

Ida Pluchová

Petr Linhart

 

ZŠ Olešská

Kroužek pozemního hokeje je letos poprvé i v ZŠ Olešská. Po náboru se přihlásilo 12 kluků a holek. Všichni mladí hráči a hráčky pravidelně chodí na tréninky, které jsou jednou týdně ve velké školní tělocvičně. Děti zde mají hodně prostoru a menší počet dovoluje, abychom se jim více individuálně věnovali a pomáhali v začátcích pozemního hokeje. Všichni projevili velký pokrok od první hodiny. Některé děti již byly na klubovém tréninku přípravky Slavie a z tréninku byly nadšeni. Věříme a pracujeme na tom, aby zde takových bylo co nejvíce a aby si většina dětí vybudovala k hokeji dobrý vztah a plynule navázala na kroužek příchodem do přípravky Slavie.

Trenéři: Petr Linhart

Tomáš Babický

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení výše uvedených základních škol za možnost ukázat a seznámit děti s pozemním hokejem, sportem na léto i zimu.

 

Turnaje kroužků

 

Hagibor 15.2.2014

Dne 15.2. se uskutečnil turnaj kroužků pozemního hokeje, kterého se zúčastnily i děti ze školy V Rybníčkách a Olešské. Vzhledem k velkému zájmu dětí o tento turnaj (Rybníčky), jsme přihlásili 2 družstva, do kterých jsme nanominovali děti podle toho, zda chodí na kroužek od 14 resp. 15 hodin. Celkem dorazilo 16 dětí. Je pravda, že dětí by bylo i více, ale současně s naším turnajem, měly děti ještě skautskou výpravu a musely se rozhodnout kam jít.

Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev (ZŠ Hostýnská, ZŠ Olešská, RSC, Hostivař dívky +hoši a S V Rybníčkách 2x), z toho 4 družstva byla složena výhradně z dětí, které začaly s hokejem v září loňského roku.

Zápas od zápasu bylo vidět, jak se děti zlepšují. Zpočátku byly zaraženy,ale postupem času ukázaly co v nich je. Hodně nám pomohla podpora rodičů, kteří se sešli ve velkém počtu.

Na tomto turnaji nám nešlo o výsledek, ale hlavně o to,aby děti poznaly radost z hokeje a mohly ukázat rodičům, co se naučily.


Podvinný mlýn – 29.3.2014

Dne 29.3.2014 se uskutečnil 3. ročník celorepublikového turnaje kroužků pozemního hokeje. Byl to náš druhý turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 20 družstev začínajících hokejistů a hokejistek z prvních a druhých tříd. Z původně plánovaných 2 družstev ze ZŠ V Rybníčkách jsme přihlásili pouze 1 družstvo vzhledem k tomu, že děti z 1. A a z 1. B byly na škole v přírodě. Z výkonů všech dětí máme velkou radost. Zlepšení je vidět vždy zápas od zápasu, o čemž svědčí i zvyšující se počty vstřelených gólů do soupeřových branek, které přinášejí tu hlavní radost ze hry.

Jsme rádi, že některé děti si už našly cestu i k nám do klubu SK Slavia Praha a rozšířily tak řady našich přípravek. Doufáme, že přijdou i další, které rádi uvítáme!

 

České Budějovice – 8.5.2014

Poprvé jsme vyjeli na mimopražský turnaj do Českých Budějovic. Organizace celého turnaje byla na vysoké úrovni, přálo nám i počasí.Tohoto turnaje se zúčastnily pouze děti ze ZŠ V Rybníčkách,ale za to jsme přihlásili 2 družstva. Hrálo se systémem 3+1. Našich dětí dorazilo pouze 7 – 4 děvčata a 3 chlapci. Z tohoto důvodu za nás hráli i kluci ze ZŠ Hostýnská. Postavili jsme holčičí tým z druhých tříd a tým kluků z tříd prvních.

Musíme říct, že všichni podali obdivuhodné výkony. Jak prvňáčci, kteří patřili k nejmladším a celkově obsadili 11. místo. Tak i děvčata, která skončila na 9. místě a někdy narazila i na tým samých chlapců. Všechny děti dostaly malé dárky a každý odjel s diplomem.

Linda Nová z naší školy získala individuální odměnu za nejlépe bránícího hráče. Byli jsme na ni patřičně hrdí.

 

SK Slavia Praha – 22.6.2014

Končí školní rok a při této příležitosti jsme uspořádali turnaj na našem domovském hřišti SK Slavia Prah,pouze pro kroužky vedené našimi trenéry. Tentokrát nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. V pozvánce jsme jim nabídli, aby si i oni vzali sportovní oblečení. V první části programu proběhly zápasy dětí. V druhé části přišel velký okamžik, kdy se z rodičů-diváků stali rodiče-hráči. Nastoupili k utkání proti dětem, které skončilo remízou. A závěrečný zápas patřil za velkého fandění dětí pouze rodičům.
Po skončení sportovní části následovalo grilování klobás, maminky napekly sladkosti a v letním dni nechyběla ani zmrzlina. Měli jsme radost z velké účasti a příjemně stráveného nedělního odpoledne.

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat dětem za příkladné reprezentace škol a rodičům za hlasitou podporou všech dětí na turnajích.

 

Martina Krábková

+ trenéři

 

Turnaj 01 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Start a Conversation