SKS pozemní hokej logo

VALNÁ HROMADA SKS PH 2020

Výbor SK Slavia Praha – pozemní hokej svolává

Shromáždění klubu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ z.s.,

které se koná v pondělí 15.6.2020 od 18:30 hod v salonku Mirko Huptycha, areál pozemního hokeje, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice

 

Prezentace členů a hostů od 18:00 hod.

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu a jednacího řádu
  3. Volba pracovního předsednictva
  4. Volba návrhové komise a mandátové komise
  5. Zpráva o činnosti spolku SK SLAVIA PRAHA –POZEMNÍ HOKEJ za rok 2019
  6. Zpráva o hospodaření spolku SK SLAVIA PRAHA-POZEMNÍ HOKEJ za rok 2019
  7. Schválení účetní uzávěrky rok 2019
  8. Diskuse
  9. Zpráva mandátové komise
  10. Závěr

 

Účastníky shromáždění s hlasovacím právem jsou podle Stanov spolu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ členové, kteří v termínu shromáždění dosáhli věku 18 let, dále členové do věku 18 let (bez hlasovacího práva) a pozvaní hosté.

 

 

Ing. Jiří Huptych

Předseda  SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKJE z.s.

Start a Conversation