logo HC Praga 1946 Praga

Hřiště UT Praga
Adresa Nad Zemankou 1294/10, 147 00 Praha 4

Matches against Praga

  • 53 games
  • 36 wins
  • 7 draws
  • 10 losses