Osvěžení pravidel pro rozhodčí nové i stávající

INFO Z ČSPH

ČSPH pořádá školení pro rozhodčí „osvěžení pravidel po Covidu-19“, kterého se mohou účastnit i potenciální zájemci o pískání a nebo osoby, které by si chtěly rozšířit znalosti pravidel.

Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 od 12:00 hod. v Rakovníku v rámci zde konaného přípravného turnaje žen. Teoretickou částí semináře provede Tomáš Holek.

Start a Conversation