Trenérská škola akademický rok 2017/18

Vážení sportovní přátelé, trenéři,

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze připravuje ve školním roce 2017/2018 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení. Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví.

Na závěr úspěšného studia získá absolvent osvědčení ve čtyřech jazycích a vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tím splňujete podmínky pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Podmínky pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace licence B, II.tř. Licenci B lze získat přímo na FTVS, obecná část probíhá v termínech 15.-17. 9. a 22.-24.9 2017.

 

Více informací na webu školy http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-266.html

Start a Conversation