Pozvánka na SHROMÁŽDĚNÍ KLUBU

Výbor SK Slavia Praha – pozemní hokej

svolává shromáždění klubu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ z.s., které se koná

 • ve středu 30. listopadu 2022 v 18:30 hod
 • v salonku Mirka Huptycha ,areál pozemního hokeje, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice

Prezentace členů a hostů od 18:00 hod.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba návrhové  a mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti spolku SK SLAVIA PRAHA –POZEMNÍ HOKEJ z.s. za rok 2021
 6. Zpráva o hospodaření spolku SK SLAVIA PRAHA-POZEMNÍ HOKEJ z.s. za rok 2021
 7. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021
 8. Diskuse
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Závěr

Účastníky shromáždění s hlasovacím právem jsou podle Stanov spolu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ členové, kteří v termínu shromáždění dosáhli věku 18 let, dále členové do věku 18 let (bez hlasovacího práva) a pozvaní hosté.

 

 

Ing. Jiří Huptych v.r.

Předseda spolku
SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ

Start a Conversation