SKS pozemní hokej logo

Pozvánka na shromáždění klubu

P O Z V Á N K A

Výbor SK Slavia Praha – pozemní hokej svolává shromáždění klubu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ z.s., které se koná

v pondělí 11. listopadu 2019 v 18.30 hodin

v salonku Mirko Huptycha, areál pozemního hokeje, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice

Prezentace členů a hostů od 18.00 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba návrhové komise, volební komise a mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti spolku SK SLAVIA PRAHA –POZEMNÍ HOKEJ z.s. za rok 2018
 6. Zpráva o hospodaření spolku SK SLAVIA PRAHA-POZEMNÍ HOKEJ z.s. za rok 2018
 7. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
 8. Diskuse
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Volba výboru SK SLAVIA PRAHA  – POZEMNÍ HOKEJ z.s.
 11. Zpráva volební komise
 12. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
 13. Závěr

Účastníky shromáždění s hlasovacím právem jsou podle stanov spolu SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ z.s. členové, kteří v termínu shromáždění dosáhli věku 18 let, dále členové do věku 18 let (bez hlasovacího práva) a pozvaní hosté.

Ing. Jiří Huptych v.r.

Předseda

SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ

————————————————————————————————–

KANDIDÁTKA, PRO UCHAZEČE DO VÝBORU SKS, KE ZTAŽENÍ -> ZDE

————————————————————————————————–

Start a Conversation