Valná hromada je za námi

Včera, v pondělí 11. listopadu, se konala u nás na Slavii valná hromada, kde prezentoval své výsledky výbor minulý a také se zvolil výbor nový.

Z minulého předsednictva odstoupili nebo znovu nekandidovali: Pavla Nešporová, Petr Novák, David Vacek a také Jiří Huptych st., který tak po krásných 40 letech ukončil své působení, ze kterých 35 let působil jako předseda klubu. Jim a i ostatním členům – jimiž jsou Martin Hanus, Jiří Huptych ml., Martina Krábková, Jakub Krábek a Tomáš Procházka – mnohokrát děkujeme za odvedenou práci, kterou během svého působení vykonali na úkor svého času pro dobro klubu.

Po prezentaci odvedené práce a následné diskuzi jsme zvolili výbor nový a to ve složení:

  • Helena Babická
  • Miroslava Baštová
  • Milan Brabec
  • Martin Hanus
  • Jiří Huptych mladší
  • Martina Krábková
  • Jakub Krábek
  • Tomáš Procházka
  • Vilém Ťopek

Nově zvolení rovnou jmenovali svého předsedu a to Jiřího Huptycha ml.

Novému výboru přejeme hodně štěstí v jeho konání a pevně veříme, že budou konat v nejlepším zájmu klubu. Dle mého názoru jsme se také shodli na jednom faktu a to, že výsledky jsou sice důležité, ale to nejdůležitější jsou spokojení členové, kteří zde svůj čas tráví rádi a jsou ochotni klubu pomoci.

Pojďme tedy o náš klub společně pečovat a nenechávat všechnu dřinu jenom na výboru.

Start a Conversation